“Strengthening Law School-Based Street Law Programs and Incorporating Street Law Elements in Traditional Clinical Programs” / “Посилення програм Street Law на базі юридичної школи та інтеграція елементів Street Law у традиційні клінічні програми”

back to top